• b
  • qqq

Dự án

Trường hợp khách hàng-1

image2
image1

Đây là một màn hình di động bảo trì phía trước được đặt trong phòng họp. Kích thước tổng thể của màn hình là 5120 × 1280mm , Màn hình hiển thị này dễ sử dụng và bảo trì, độ phẳng cao và hiển thị rõ ràng, được khách hàng ở Cape Town đánh giá cao.

Trường hợp khách hàng-2

image3
image4

Đây là một màn hình hiển thị ngoài trời được đặt trong khu vực Johannesburg. Màn hình này có tác dụng chống gỉ và chống ăn mòn rất tốt, và xếp hạng chống thấm nước của nó có thể đạt tới IP65.

Trường hợp khách hàng-3

image5

Đây là bộ màn hình cong p3.91 cho thuê trong nhà. Đối với màn hình sân nhỏ trong nhà, điều quan trọng nhất là độ phẳng của màn hình. Vòng cung của tủ hình vòng cung này có thể được điều chỉnh tùy ý, và phạm vi vòng cung của nó là vòng cung bên trong 10 ° đến vòng cung bên ngoài 15 °.